Slår et slag for teknologien

Norges idrettsforbund har vedtatt en forskrift som gjør at alle idrettslag må ha et elektronisk medlemsregister som «snakker» med idrettens systemer. Som den fremtidsrettede klubben vi er, har vi valgt å etterstrebe dette.

Når vi nå omsider setter i gang med prosessen med å få alle medlemmene på plass i den nye løsningen, vil dere kunne komme til å motta en epost som er merket med Norges idrettsforbund, og ikke Kjose Idrettslag. Dette er et punkt de er i ferd med å rette på, men det kan være greit å gjøre dere oppmerksomme på dette. De vi ikke har noen epostadresse til, vil naturlig nok ikke motta noen epost, men dette vil vi komme til å etterlyse ifm årets kontingentutsendelse.

Ytterligere informasjon om det nye medlemsregisteret vil komme på nettsiden vår, men har du spørsmål til løsningen innen den tid, ber vi deg ta kontakt via vårt kontaktskjema.

kurs-klubbadmin