Årsfest 2017

Fredag 17. november på Eikvang kl.19.00. Kjose Idrettslag ønsker å takke alle som har bidratt gjennom året, både i form av dugnad, velvillige grunneiere og andre bidragsytere, samt alle våre medlemmer. Alle er velkomne, både store og små! Idrettslaget spanderer […]

[AVLYST] Grillfest 2017

GRUNNET LITEN OPPSLUTNING, SER VI OSS DESSVERRE NØDT TIL Å AVLYSE GRILLFESTEN. Dere som allerede har meldt dere på via nettløsning, vil motta refusjonsskjema. Kjose IL inviterer til storslagen grillfest, lørdag 10. juni kl 18:00 på fotballsletta i Kjose. Vi […]

Sesongavslutning

Sesongavslutning på Langevannstua Søndag 14. mai har vi gleden av å invitere deg/dere til sesongavslutning på Langevannstua. Vi serverer lapskaus m/drikke, dessert og kaffe for kr.150. De som ønsker det, kan få transport fra Saga kl. 11, eller vi kan […]

Årsmøte 2017

Årsmøtet avholdes torsdag 16. februar kl 19.00 på Eikvang. Saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokollen Årsberetninger for 2016 Regnskap 2016 Innkomne forslag Medlemskontingent for 2018 Budsjett 2017 Valg Saker til årsmøtet […]