Årsmøte i Kjose Idrettslag

Til medlemmer i Kjose Idrettslag.

Det vises til innkalling til årsmøte av 3. februar 2014. Møtet avholdes på Eikvang, torsdag 6. mars kl 19:00.

Klikk på «Les mer» for å se sakslisten.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokollen
  3. Årsberetninger for 2013
  4. Regnskap 2013
  5. Vedtekter for Kjose Idrettslag
  6. Innkomne forslag
  7. Medlemskontingent for 2014 og 2015
  8. Budsjett 2014
  9. Valg

Etter møtet vil det bli gitt informasjon om året som kommer.
Enkel bevertning.

Vel møtt!