Gåturer i høst

Vi arrangerer 3 gåturer iløpet av høsten.

23.august: Tur til Snipekollen. Oppmøte i veikrysset Moen/Kjoseveien kl 18. (Kontaktperson Cecilie E Steinsholt:98231012)

6.september: Tur til Ågesplass (Blekkanemyra). Løypa er ca 7km lang og går på skogsbilvei og sti. Oppmøte i Saga kl 18. (Kontaktperson: Tor Olav:95015295).

25.september: Fløterstien. Oppmøte i Saga, tidspunkt kommer senere.

(Kontaktperson Thorleif Eikenes:90989790)