Utleie

Forespørsler vedr leie av Eikvang eller Langevannstua, rettes til booking@kjoseil.no / 90884016.

         

Vilkår for leie av Eikvang

Lokale lag og foreninger som leier Eikvang regelmessig, oppfordres til å sende oss terminliste hvor nødvendig opplysninger fremkommer (hva skal leies og når).

Ved leie av Eikvang, kan det bli krevd depositum som må betales inn i forkant av leieforholdet. Et evt depositum vil bli avregnet mot leiepris og vask. Overskytende blir tilbakebetalt senest 1 mnd etter leieforholdet.

Utleieoversikt

Det tas forbehold om avvik i utleieoversikten.

Ingenting fra 31. mai 2021 til 30. juni 2021.