Kjoserennet

Kjose IL inviterer til Kjoserennet som arrangeres for 16. gang.

Tid: Lørdag 16.01.2016 kl. 11.00
Start/mål: Saga, Kjose (ca.5 km. fra Eikvang).
Garderobe/dusj: Eikvang, Kjose
Sekreteriat: Eikvang. Startnummer må hentes her.
Distanse: ca.25 km. (2×12,5 km), klassisk stilart
Klasser: Tur/trim. Vanlig klasseinndeling. Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen klasser ved liten deltagelse. Arrangøren forbeholder seg også retten til å sette maksimaltid ved passering etter 1. runde. Nærmere opplysninger ved rennkontret og ved start.
Premiering: Vanlig premiering. Premieutdeling på Eikvang etter rennet.
Påmelding: Innen onsdag 13.01.2016.Etteranmelding inntil 1 time før start. Tillegg kr. 100,-

Klikk her for påmelding

Startkontingent: Startkontingent kr. 220. Mulighet for å betale med bankkort ved etteranmelding.
Skilisens: Iflg. rennreglene må alle løpere ha skilisens. Engangslisens kan løses mot kr. 60 (13-25 år) og 140 (26 år og eldre).
Kiosk: Eikvang
Rennleder: Ingunn Saga, ski@kjoseil.no

 

Rennet vil bli avlyst ved snømangel. Oppdatert informasjon her på nettsiden.