Årsberetninger 2011

Årsberetning for Kjose IL 2011

Hovedforeningen

Styret i Kjose IL 2011 har bestått av:

Leder Ivar-Andrè F. Næss

Nestleder Nils Oskar Næss

Kasserer Anders Torp

Sekretær Rune Svensen

Leder ski Inger Birgitte Dæhlie

Leder sykkel Jørn Omsland

Leder orientering Anne Lise Saga

Leder friidrett Roger Svensen

Vararepresentant Rune Omsland

Styret i Kjose IL har hatt 15 styremøter i løpet av 2011. Mye har dreid seg om driften av Eikvang og de ulike arrangemangene vi har hatt. Disse omtales nærmere i egne årsberetninger. Jeg nevner kort Kjoserennet, Kjoseløpet, Kjoserittet og Kano orientering. Vi har ågså arrangert en del mindre arrangementer, og ikke minst holdt Langevannstua åpen i vinter sessongen.

Vi videreførte dette med aktivitetskalender i 2011, etter positive tilbakemeldinger fra året før. Noen aktiviteter ble kuttet ut og noen var nye. Denne ble distribuert i begynnelsen av året. I tillegg ligger den ute på våre nettsider; kjoseil.no. Aktivitetskalenderen på nettet er den mest oppdaterte og det er derfor viktig å følge med der for å få med seg nye arrangementer og eventuelle endringer. I 2011 har vi også opprettet egen profil på Facebook, som vi bruker jevnlig. Men for å berolige alle medlemmer kommer vi fortsatt til å distribuere det meste per post.

På Eikvang har det i løpet av 2011 blitt montert varmepumpe, for å prøve å redusere på strømutgiftene. Den består av to innedeler, som blåser varm luft inn i gangen nede og gangen oppe. Høsten 2011 hadde vi vannlekkasje, vann kom inn utenifra og inn på gulvet i Peisestua. Som et strakstiltak ble massene på utsiden fjernet, for lettere å lede vannet bort fra bygget. Etter inngrepet har det foreløpig ikke kommet inn noe vann. Skadene er taksert av takstmann og videre arbeid utføres våren 2012.

Lokalet Eikvang har vært mye utleid til lokale lag og foreninger pluss en del private selskaper. Eikvang vaskes nå av Jeanett Lindhjem og utleieansvarlig er Ragnhild Bærug Bjerknes.

Etter jul starta treninga på lokalet. Først de minste fra 4 år tom. 4. klasse, som igjen ble organisert av Synne og Anne Marit. Etter dette var de innebandytrening for ungdom i alle aldre

På våren hjalp Kjose 4H oss med den årlige søppelplukkinga, det ble plukket søppel langs kjoseveien fra Vassbotten til Saga.

Fredag 11. november arrangerte vi årsfest, for å takke alle som har stilt opp for Kjose Il i løpet av året. Det ble servert julemat, bløtkake og kaffe. Mange oppmøtte i alle aldre. Vi satser på å videreføre dette i 2012.

Etter årsmøtet ble det opprettet en egen seniorgruppe i laget. Den organiserer seg selv, og hovedaktiviteten i 2011 bestod av vedhogst til Langevannstua.

Kjose IL støttet i 2011 opp om ordningen «Rent idretslag», som organiseres av antidoping Norge. Rent idretslag viser at vi jobber mot doping og jobber for sunne verdier blant barn og unge.

Avslutningsvis ønsker vi i styret å takke alle som har stilt opp for Kjose il i året som har gått. Aktivitetsnivået hadde ikke vært mulig å opprettholde uten hjelp fra grunneiere, sponsorer og folk som stiller på dugnad.

Larvik 29.02.2012

Sekretær Rune Svensen

Årsrapport skigruppa 2011.

Kjoserenn

 Kjoserennet 2011 ble arrangert 22.01. og hadde 108 deltagere. Inger Birgitte Dæhli var rennleder. Løperne gikk 2X12,5 km. som tidligere. Elin Bjerva, Sannidal IL ble beste dameløper og Ole Jakob Nes som gikk for Oslo Sportslager/Nanset ble beste herre løper, ett sekund før Tor Martin Lund, Nanset IF. Petter E. Saga og Morten Johannesen var eneste startende fra Kjose IL. Ellers var det mange funksjonærer som gjorde en kjempejobb. Løypene ble kjørt av Porsgrunn kommune torsdag før. På grunn av regnvær fredag, ble løypemaskina til Larvik Ski nødt til å kjøre deler av løypa seint fredag kveld. Anne Lise Saga var med som kjentmann og gjorde ellers en stor jobb som løypeansvarlig. Vi fikk mye skryt for traseen og arrangementet.

Poengrenn

11 barn deltok på poengrenn på jordet i Saga i 2011. Lina Omslandsseter, Theodor Omsland, Ingrid Dæhli Næss, Nathalie Årevik Frøyd, Hedda Omsland, Anton August Omsland, Rune Farstad, Celine Vasbotten, Amalie Svendsen, Gustav Holtan og Helene Farstad. Vi arrangerte uke 6,7,9og 10. Siste gangen grillet vi på parkeringa i Saga. Alle fikk pokaler i tillegg til diplomer, bøffer, luer og drikkeflasker fra Skiforbundet og Telenor.

Klubbmesterskap

Lørdag 19.mars på Langevann. 5 barn deltok i mesterskapet i barneklassa. Puddingklassa hadde 13 deltagere. Her var det om å gjøre å gå to runder på likest mulig tid. Anne Gokstad gikk av med seieren.

Deltagelse

Kjose IL hadde 5 deltagere med i Vindfjell-løpet; Anne-Lise Saga, Petter Saga, Inger Marie Saga, Anders Lunde og Øyvind Styrvold. Inger Marie Saga gikk også Birkebeineren.

Skiløyper

Det er gjort dugnader både i lysløypa på Kroken og i løypenettet rundt Saga/Langevann. Porsgrunn kommune har kjørt løyper på torsdager. Dette har fungert greit, men vi har kjørt en del spor med scuter ved snøfall før helga. Jørgen Abrahamsen har hatt kontakt med skilauget.

 

Inger Birgitte Dæhli, leder skigruppa 2011