Toppturer i Kjose

I høst inviterer Kjose IL til 4 fellesturer til «topper» i bygda. De arrangerte turene går hovedsakelig på sti, noe traktorvei og i terreng.

Selvbetjening av «turmappe» i grønn postkasse på Eikvang (nordveggen v/ HC-inngang, Kjoseveien 509) eller Langevannstua (gapahuken). Turmappa inneholder infoskriv, 2 kart og 2 stk. deltagerkort.

På øverste punkt på toppene er det hengt opp et o-flagg og en stifteklemme. O-flagg og stifteklemme tas inn 1. oktober. Deltagerkort må leveres innen 1. oktober. Toppene kan også besøkes utenom fellesturene.

Topp Oppmøtetidspunkt Topp Frammøte*) Turansvarlig
1 Tirsd. 29.08. kl. 18.00 Nes-skjeggåsen

249 moh

 

Småmyra/Strandgårdsveien   (Kjosevn. 351) Ole Jakob Nes

Tlf: 915 53 205

 

2 Tirsd. 05.09. kl. 18.00 Snipekollen

188 moh

Strandsbrua

(Kjosevn. 590)

Anders Torp

Tlf: 971 19 694

3 Tirsd. 12.09. kl. 18.00 Plankeåsen

173 moh

Saubakken, Omsland

(Kjosevn. 853)

Anne Lise Saga

Tlf: 957 31 637

4 Sønd. 24.09. kl. 9.30 Metalen

303 moh

Saga v/bommen

(Kjosevn. 1014)

Thorleif Eikenes  Tlf: 909 89 790

Anne Lise Saga Tlf: 957 31 637

 

På Kjose ILs årsfest i høste trekker vi ut 5 deltagerpremier blant de som har vært på minst 2 topper.

Arrangementet er for alle, både medlemmer og ikke medlemmer av idrettslaget.

Har du spørsmål ta kontakt med Ingunn Saga 997 70 440 eller Anne Lise Saga 957 31 637

Ønsker du å få tilsendt turmappa på mail, så send en mail til ingunn.saga@gmail.com

Snipekollen    Metalen