Skiløypene i Kjose og Langevannstua

Skiløypene i Kjose ble kjørt torsd. 03.januar og det er fine forhold med gode, faste spor på skogsbilveiene. I terrenget er løypene pakket, men ikke sporsatt hele veien. Løypa fra  Enigheta over Stormyr mot Langevann er ikke kjørt.

Enkelt smøretips: det kan være lurt med litt klister, violett eller VM-klister …

Langevannstua åpner for sesongen sønd. 06. januar og vil være åpen hver søndag framover kl. 11 -15.