Sesongavslutning og skogstur

Sesongavslutning på Langevannstua

Søndag 8. mai har vi gleden av å invitere deg/dere til sesongavslutning på Langevannstua.
Vi serverer lapskaus m/drikke, dessert og kaffe for kr.150.

De som ønsker det kan få transport fra Saga kl. 11 eller vi kan hente deg/ dere hjemme.

For bestilling av mat og evt. skyss ring innen 4.mai:
Inger – 91342519
Mari – 99049086
Marianne – 97111516

Med hilsen
Kjose IL – Hyttekomiteen
Inger, Mari og Marianne

Skogstur

På formiddagen arrangerer Kjose IL felles skogstur til Omslandskjeggen. Etter en liten pause på toppen går vi til Langevannstua tidsnok til bespisningen starter.
Oppmøte i krysset i Engene kl.9.30.

Har du spørsmål om turen, kontakt Ingunn – 99770440