ÅRSMØTE 2016

ÅRSMØTE 2016

Årsmøtet avholdes torsdag 3. mars kl 19.00 på Eikvang.

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 3. mars.

Enkel bevertning etter møtet

 

Styret