FLØTERSTIEN

BRØTNING I OMSLANDELVA Omslandelva har sitt utspring fra Langevann. Den går nordover rundt Sagåsen, der den blir kalt Skauelva, østover forbi Saga, Rolig, Elverønningen, Bujordet, Hufossen, Killegården, Elvestad, Futehølen, Geitekloppa, Bærugdammen og ender i Farris ved Bærugholmen.  Elva er litt […]

Gåturer i høst

Vi arrangerer 3 gåturer iløpet av høsten. 23.august: Tur til Snipekollen. Oppmøte i veikrysset Moen/Kjoseveien kl 18. (Kontaktperson Cecilie E Steinsholt:98231012) 6.september: Tur til Ågesplass (Blekkanemyra). Løypa er ca 7km lang og går på skogsbilvei og sti. Oppmøte i Saga […]