Årsmøte 2019

ÅRSMØTE I KJOSE IDRETTSLAG

Dato: 12.02.19

Tid: 19:00

Sted: Eikvang

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokollen
  3. Årsberetninger for 2018
  4. Regnskap 2018
  5. Innkomne forslag
  6. Medlemskontingent for 2020
  7. Budsjett 2019
  8. Valg

Enkel bevertning.