Kontantbilag

Klikk på lenken for å laste ned bilaget.

Arket fylles ut og sendes til kasserer. Original(e) kvittering(er) må være stiftet til arket før det leveres til kasserer.

Papirutgave: [download id=»5″]

Bilag for kontantutlegg

  • Dato for utlegg. Ved utlegg spredt over flere dager, angir du den tidligste datoen.
  • For å komme raskt i kontakt med deg ved evt spørsmål
  • Dra og slipp dine vedlegg i feltet under, eller velg "Select files" for å benytte utforskeren.
    Dra og slipp filer her, eller
    Accepted file types: jpg, jpeg, gif, png, pdf.
  • Totalbeløpet - summen av alle vedlegg
  • Ditt kontonummer hvor du ønsker utlegget tilbakeført
  • Foreligger det opplysninger kasserer bør kjenne til?