Eikvang

11 år gikk fra Kjose Sportsforening ble stiftet i 1919 til laget fikk eget klubbhus. En huskomite  arbeidet med prosjektet i noen år.  De fikk kjøpt tomt i Kjosehaugen for 500 kroner og lånte 4000 kroner i Brunlanes Sparebank. Etter en kort byggeperiode fra august til november i 1930 var huset klart til stilig innvielsesfest allerede 29.november samme år.  Eikvang ble navnet, men kjosefolk sa og sier ofte bare «Lokalet».

Eikvang ble ikke bare et klubblokale for Sportsforeningen (nå Idrettslaget), men et kjærkomment forsamlingshus for hele bygda. Slik har det fortsatt til dags dato. I tillegg til Idrettslagets egne aktiviteter, så blir Eikvang ofte leid ut til bygdas foreninger og til private sammenkomster.

Siden Eikvang ble bygget, har huset gjennomgått flere utvidelser og oppussinger. I 1952 fikk huset innlagt vann. I 1958 ble det bygget dusj og badstue i kjelleren, og i 1964 var en forlengelse av storesalen med scene ferdig. Senere store utvidelser og forbedringer med peisestue, nye dusj- og garderober og ytterligere utvidelse av salen. Det er utallige dugnadstimer som er nedlagt i  Eikvang opp gjennom åra, både fra medlemmer og bygdefolk for øvrig. En større utbedring av Eikvang ble foretatt til lagets 50-års jubileum med ny peisestue, garderober og sanitæranlegg. I 1980 var nok en utvidelse og oppussing ferdig, bl.a. storesalen ble utvidet. I 2007 ble lagerrom og kontor bygget.

Det å ha et lokale som Eikvang har betydd og betyr fortsatt  mye både for idrettslaget og bygda for øvrig. Lokalet har i alle år vært ofte utleid, både til foreninger og private sammenkomster.

For leie av Eikvang, gå til utleie (lenke under). Der finnes leieavtaler, priser og navn på ansvarlig person, i tillegg oversikt over når det er ledig.

 

Ønsker du å leie Eikvang? -Gå til bookingskjema.

Des.2011

-als-