Årsfest 2015

Fredag 13.november på Eikvang kl.19.00. Kjose Idrettslag ønsker å takke alle som har bidratt gjennom året, både i form av dugnad, velvillige grunneiere og andre bidragsytere,  samt alle våre medlemmer. Alle er velkomne, både store og små. Vi har satt av denne […]